Fryslân
Bron

Deksteen van het graf van de jongeling Eppo, zogenaamde Epposteen van Rinsumageest, zandsteen.

Alle bronnen