Fryslân
Bron

De biografie is in het Latijn geschreven door Ubbo Emmius. Hij was de eerste rector magnificus van de Universiteit Groningen, die in 1614 is gesticht op inititatief van Willem Lodewijk.

Het fragment wordt gevolgd door de Nederlandse vertaling. Deze is gemaakt door P. Schoonbeeg. In zijn boek Willem Lodewijk graaf van Nassau (1560-1620). Stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe (1994). HCL objectnr.: Stedelijke Bibliotheek C 2326.

Herkomst

Maker

Ubbo Emmius

Datering

1621

Collectie

Stedelijke Bibliotheek

Organisatie

Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)

Nummer

B 1984


Gerelateerde thema's

De Opstand

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen