Fryslân
Bron

De Friese journalist Keimpe Sikkema (1918-1986) schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog acht dagboeken vol. Zijn woorden, met vulpen opgeschreven, doen zowel heel feitelijk als in verhalende stijl verslag van alles dat met de oorlog te maken heeft. Zo beschrijft hij bombardementen, het aantal doden en gewonden daarbij en namen van mensen die zijn gearresteerd door de bezetter.

Het is zeldzaam dat er over een lange periode, zoals de Tweede Wereldoorlog, zo naukeurig wordt bijgehouden wat er iedere dag gebeurt. Dit maakt dit dagboek heel speciaal. 

Herkomst

Maker

Keimpe Sikkema

Datering

11-05-1940 - 17-05-1945

Collectie

Oorlogsdagboeken

Nummer

2

Link

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:EVDO01:TRES01_KBN014000015

Verdieping

Gerelateerde thema's

Tweede Wereldoorlog

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen