Fryslân
Bron

Houtskool tekening van de dropping in de nacht van 11 op 12 april 1945 tussen Tzum en Tritzum met wapens voor het Friese verzet.
Tekenaar Anne Tichelaar, actief in het Friese verzet. 

In Friesland zijn tussen oktober 1944 en april 1945 drieëntwintig wapendroppings uitgevoerd op verschillende plekken in Friesland. 
Dit gebeurde op terreinen in Aalsum, Hichtum, Tzum, Wommels, Exmorra, Heeg-Woudsend, Oldeboorn-Beets-Tijnje, Bakkeveen, Fochteloo, Mildam, Gaast-Rottum en Ouwsterhaule.

 

Herkomst

Gerelateerde thema's

Tweede Wereldoorlog

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen