Fryslân
(1900 - 1950)

Kenmerkende aspecten:

  • Het voeren van twee wereldoorlogen
  • De crisis van het wereldkapitalisme
  • Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaal-socialisme
  • De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massa-organisatie
  • Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme
  • Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering
  • Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden
  • De Duitse bezetting van Nederland

Kan jij de kenmerkende aspecten aan de juiste bron linken? Speel het koppelspel.

Toon 50 bronnen

Beschikbare tools

Overzicht van toen en nu

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart