Fryslân
Bron

Goffe Miedema (1911-2000) had in Leeuwarden een zaak in meubels, matrassen en textiel. In de oorlogsperiode woonde hij boven zijn winkel aan de Nieuwestad NZ nr. 79. Goffe was getrouwd met Ger en had twee dochters: Marijke en Thoma. Van september 1939 tot juli 1945 hield Goffe een dagboek bij.

Herkomst

Maker

Goffe Miedema

Datering

1940 - 1945

Collectie

Industrie, Handel en Dienstensector

Organisatie

Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)

Nummer

1589

Link

https://historischcentrumleeuwarden.nl/onderzoek/digitale-boeken-en-artikelen

Gerelateerde thema's

Tweede Wereldoorlog

Beschikbare tools

Overzicht van toen en nu

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen