Fryslân
Bron

Paula van Dael kwam samen met haar familie als evacué tijdens de Tweede Wereldoorlog van Swalmen (Roermond) naar Molkwerum. In haar dagboek beschreef zij hun tocht naar het Noorden, waar zij enkele maanden verbleef. Het dagboek geeft een grove afspiegeling weer van de evacuatie naar Friesland, de erbarmelijke omstandigheden en het verblijf in Friesland. Het originele dagboek is er niet meer, een getypte versie is wel bewaard gebleven. 

Het gehele dagboek is in te zien in De Tiid in Bolsward, of op te vragen bij archief@sudwestfryslan.nl

Herkomst

Maker

Paula van Dael

Datering

1945 - 1945

Organisatie

Gemeentearchief Súdwest-Fryslân


Verdieping

Gerelateerde thema's

Tweede Wereldoorlog

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen