Fryslân
(500 - 1000)

Kenmerkende aspecten:

  • Het ontstaan en de verspreiding van de islam
  • De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid
  • Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur
  • De verspreiding van het christendom in geheel Europa
Toon 6 bronnen

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart