Fryslân
Bron

In Friesland zijn de contouren van de voormalige Middelzee nog steeds terugvinden in de grondsoort. Op het kaartje is dat te zien in het lichtblauwe zeeklei gebied.

Gerelateerde thema's

Terpentijd

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen