Fryslân
Bron

Het album amicorum van schilder Wybrand de Geest (1592-1661). Een album amicorum (vriendenboek) was in de 16de en 17de eeuw vooral populair bij studenten die voor hun studie verschillende universiteiten aandeden. De schilder Wybrand Simonsz. de Geest liet op zijn reis naar Rome collega-kunstenaars en vrienden hierin schrijven.

Deze bron is opgenomen in de Canon van Leeuwarden in het venster Wybrand de Geest. Ontdek de Canon van Leeuwarden voor meer informatie en historische bronnen.

Alle bronnen